SON - Specjaliści od nieruchomości

34-300 Żywiec
ul. Piłsudskiego 34
tel/fax: 33 860 05 55
e-mail: nieruchomosci@jkn.com.pl

szukaj ofert
Stosujemy kartę praw klienta
Nieruchomości to nasza działka
Działki Domy Mieszkania Lokale Obiekty użytkowe

Aktualności 2015-03-17

Postępowanie spadkowe

Postępowanie spadkowe rozpoczyna się złożeniem wniosku o stwierdzenie nabycia spadku do sądu miejscowo właściwego dla miejsca ostatniego zamieszkania zmarłego. Wniosek ten może złożyć każda osoba mająca w tym interes prawny, a więc przede wszystkim którykolwiek ze spadkobierców. Takie postępowanie można przeprowadzić także przed notariuszem.

Wśród dokumentów przydatnych w postępowaniu spadkowym niezbędnymi okażą się:

-  akt zgonu spadkodawcy

-  akty urodzenia spadkobierców.

We wniosku o stwierdzenie nabycia spadku należy wskazać wszystkich spadkobierców ustawowych. Nie ma znaczenia fakt, gdzie obecnie przebywają potencjalni spadkobiercy i czy mamy z nimi kontakt.  W przypadku, gdy nie da się ustalić spadkobierców, wówczas zamieszcza się ogłoszenie, w którym wzywa się, aby wszystkie osoby będące spadkobiercami w ciągu sześciu miesięcy od dnia wskazanego w ogłoszeniu zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku. Jeżeli w ciągu sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia o wezwaniu spadkobierców nikt nie zgłosił nabycia spadku albo, zgłosiwszy je, nie udowodnił go, wydane zostanie postanowienie stwierdzające nabycie spadku przez spadkobierców, których prawa zostały wykazane.

Korzystnym jest,  aby równocześnie przeprowadzić postępowanie o dział spadku. Wówczas pokrywamy koszty tylko jednej sprawy, a ponadto regulujemy stan prawny nieruchomości, co ma istotne znaczenie w sytuacji, ewentualnego jej zbycia. 

Po uprawomocnieniu się postanowień koniecznym jest złożenie deklaracji podatkowej w urzędzie skarbowym. Zagadnienie  zostanie opisane w kolejnym artykule.

Maria Tomaszek

nieruchomosci@jkn.com.pl

Informacje
oblicz
Kredyt na zakup nieruchomościGotowe projekty domówSPOMET - Fabryka domówGazeta Żywiecka Nieruchomości online

Copyright 2011 by Józef Kufel - Nieruchomości. Wszelkie prawa zastrzeżone.