Co to jest dokumentacja powykonawcza?

Po zakończeniu budowy, inwestor ma obowiązek przekazać nowemu właścicielowi lub zarządcy budynku dokumentację powykonawczą, czyli dokumentację budowy. Zobaczmy, czym dokładnie jest ten dokument i co można w nim znaleźć. 

Czym jest dokumentacja powykonawcza?

Jako dokumentację powykonawczą należy traktować dokumentację zakończonej budowy wraz ze wszystkimi naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, a także geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. Szczegółową definicję tego pojęcia zawarta jest w art. 3 pkt. 14 ustawy z 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane.

Kto zajmuje się przygotowaniem dokumentacji powykonawczej?

Zgodnie z art. 22 pkt. 8 Ustawy Prawo Budowlane, prowadzenie, przygotowanie i skompletowanie wszystkich dokumentów wymaganych w dokumentacji powykonawczej jest zadaniem dla kierownika budowy. To właśnie on, swoim podpisem i pieczątką potwierdza poprawność danych zawartych w dokumentach. Aby taka sygnatura była zgodna z prawem, podpis musi był złożony własnoręcznie, a pieczątka koniecznie zawierać takie informacje jak:

  • tytuł zawodowy,
  • imię i nazwisko,
  • zakres uprawnień budowlanych,
  • numer ewidencyjny uprawnień budowlanych oraz
  • informację o stanowisku kierownika budowy.

Po całkowitym zakończeniu etapu budowy nieruchomości, kierownik zobowiązany jest do przekazania pełnej dokumentacji powykonawczej inwestorowi, a ten zaś udostępnia ją dalej - nowemu właścicielowi budynku lub zarządcy. Osoby te, zgodnie z art. 63 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414), mają obowiązek przechowywać ją przez cały czas funkcjonowania i istnienia budynku. 

Co musi zawierać dokumentacja powykonawcza?

Skład dokumentacji powykonawczej nie jest dowolny ani przypadkowy. Zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo Budowlane dokumentacja musi zawierać takie elementy, jak:

Pozwolenie na budowę

Pozwolenie na budowę to dokument urzędowy, który wydawany jest w formie decyzji administracyjnej. Zezwala on na rozpoczęcie i prowadzenie budowy oraz na wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.

Projekt budowlany

Projekt budowlany to zbiór dokumentów oraz projektów, który podlega prawnemu zatwierdzeniu. Przedstawia on plany inwestycji budowlanej. 

Dziennik budowy

Zgodnie z art. 45 ust. 1 Prawa Budowlanego, dziennik budowy to urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, ale także wszelkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót.

Dziennik montażu

Dziennik montażu wchodzi w skład dokumentacji powykonawczej w przypadku, gdy realizacja budowy obiektu odbyła się metodą montażu. Zgodnie z art. 45 ust 1 Prawa Budowlanego jest to urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych polegających na montażu określonego obiektu budowlanego lub jego części, a także zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania tych robót. Można więc śmiało stwierdzić, że dziennik montażu jest tym samym co dziennik budowy, ale dla robót budowlanych wykonywanych metodą montażu. 

Geodezyjne pomiary powykonawcze

Geodezyjne pomiary powykonawcze, zwane inaczej inwentaryzacją powykonawczą, to czynności techniczne-pomiarowe, kartograficzne i obliczeniowe, wykonywane w geodezji. Dzięki nim, możliwe jest stworzenie dokumentów i baz danych dotyczących usytuowania poziomego i pionowego obiektów budowlanych nadziemnych, naziemnych oraz podziemnych. 

Protokoły odbiorów częściowych i końcowych

Protokoły odbiorów częściowych i końcowych są odbierane przez inwestora na poszczególnych etapach budowy. Stanowią one niejako gwarancję, że roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zawartymi w umowie warunkami. 

Rysunki i opisy niezbędne podczas realizacji projektu

Czyli wszystkie wspomagające realizację projektu załączniki w formie graficznej lub tekstowej.

Książka obmiaru

Książka obmiaru służy do systematycznego potwierdzania ilości wykonanych robót. Jest również podstawą do ostatecznego rozliczenia wykonawcy z inwestorem i sporządzenia końcowego rachunku. 

Operaty geodezyjne

Operat geodezyjny to zbiór geodezyjnych dokumentów technicznych. 

Konsekwencje w przypadku błędu lub braku dokumentacji powykonawczej

Zgodnie z prawem budowlanym, jeśli kierownik budowy prowadzi dokumentację budowy oraz dokumentację powykonawczą niedbale lub nie prowadzi jej wcale, to podlega on karze. W takiej sytuacji możliwe jest wszczęcie wobec niego postępowania w związku z odpowiedzialnością zawodową w budownictwie.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dotosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z tej strony bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

rozumiem