Co to jest dziennik budowy?

Dziennik budowy jest bardzo ważnym dokumentem urzędowym wymaganym przy każdej budowie. Na bieżąco jest uzupełniany we wszystkie wydarzenia mające miejsce na budowie, a po zakończeniu inwestycji stanowi element dokumentacji powykonawczej. Przyjrzyjmy się bliżej temu, co warto wiedzieć o dzienniku budowy.

Dziennik budowy - co to jest?

Dziennik budowy to urzędowy dokument, w którym zapisuje się przebieg wszelkich robót budowlanych oraz zdarzeń zachodzących na placu budowy. Dokument ten jest ściśle powiązany z posiadaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. Za uzyskanie jednego, jak i drugiego jest odpowiedzialny inwestor. 

Definicję prawną dziennika budowy znajdziemy w art. 45 ustawy Prawo Budowlane. 

Art. 45. Ustawa Prawo Budowlane: 
"2. Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót i jest wydawany odpłatnie przez właściwy organ."
"4. Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać w dzienniku budowy wpisu osób, którym zostało powierzone kierownictwo, nadzór i kontrola techniczna robót budowlanych. Osoby te są obowiązane potwierdzić podpisem przyjęcie powierzonych im funkcji."

Z czego składa się dziennik budowy?

Dziennik budowy składa się z:

 • strony tytułowej, na której znajdują się informacje: 
  - nr dziennika budowy, 
  - data wydania,
  - liczba stron, 
  - numer i data wydania pozwolenia na budowę,
  - dodatkowe informacje, takie jak nazwa i adres inwestycji i inwestora;
 • strony określające osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne, 
 • strony przeznaczone do właściwych wpisów określających przebieg robót i zdarzenia zachodzące w ich trakcie, 
 • oświadczenia kierownika budowy o zgodności obiektu z projektem i przepisami oraz określające zakres ewentualnych odstępstw. 

Dziennik budowy w świetle prawa

Obowiązek założenia oraz zasady prowadzania dziennika budowy zostały określone w art. 45 Ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333), a następnie doprecyzowane w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

Dziennik budowy zakłada się przed rozpoczęciem budowy. Ma on formę książki formatu A4 z podwójnym papierem umożliwiającym tworzenie kopii stron. Można go uzyskać po uiszczeniu odpowiedniej opłaty w organie administracji architektoniczno-budowlanej, który wydał pozwolenie na budowę. Podmiotem składającym wniosek o wydanie takiego dziennika jest inwestor. Właściwy organ administracji budowlanej rejestruje dziennik nadając mu numer i podbija każdą stronę pieczęcią urzędu. 

Dziennik powinien być trzymany na terenie, gdzie prowadzone są prace budowlane. W dzienniku wpisów mogą dokonywać wyłącznie osoby wymienione w rozporządzeniu. Są to: 

 • inwestor, 
 • projektant, 
 • kierownik budowy, 
 • inspektor nadzoru inwestorskiego, 
 • uprawniony geodeta, 
 • pracownicy organów uprawnionych do dokonywania kontroli na budowie (§ 9 ust. 1 pkt 7 rozp. MI), w tym między innymi: organ nadzoru budowlanego, organ administracji budowlanej i wojewódzki konserwator zabytków.

Kto prowadzi dziennik budowy?

Za prowadzenie dziennika budowy odpowiedzialny jest kierownik budowy. Zapisuje on w nim wszystkie etapy prac, przerwy oraz zawieszenie budowy. Każdy wpis musi być opatrzony datą i podpisem. 

Po zakończeniu budowy, kierownik podpisuje oświadczenie o zgodności obiektu z projektem i przepisami. Taki wpis jest równoznaczny ze zgłoszeniem budowy do odbioru. Dziennik budowy jest ważnym elementem dokumentacji powykonawczej. Kierownik lub inwestor powinien załączyć go do zawiadomienia o zakończeniu robót i wniosku o wydanie zgody na użytkowanie. 

Co grozi za brak dziennika budowy?

Za brak prowadzenia dziennika budowy grozi kara grzywny. Mówi o niej art. 93 pkt. 4 Ustawy Prawo Budowlane:

"Kto: (...) przystępuje do budowy lub prowadzi roboty budowlane bez dopełnienia wymagań określonych w art. 41 prace przygotowawcze jako moment rozpoczęcia budowy, ust. 4, art. 42 obowiązki inwestora i kierownika, art. 44 obowiązki inwestora w razie zmian, art. 45 dziennik budowy i tablica informacyjna, podlega karze grzywny." 

Grzywna wymieniona w ustawie wynosi od 50 zł do 500 zł.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dotosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z tej strony bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

rozumiem