Co to jest Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB)?

Każdy obiekt budowlany jest objęty Klasyfikacją Obiektów Budowlanych. To usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych, rozumianych jako produkty finalne działalności budowlanej. Zobaczmy, czym dokładnie jest PKOB oraz co można w niej znaleźć. 

PKOB - co to jest?

Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych, czyli w skrócie PKOB, to usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych, rozumianych jako produkty finalne działalności budowlanej. W PKOB nie klasyfikuje się obiektów małej architektury. PKOB została na podstawie europejskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (CC), zgodnej z zaleceniami Narodów Zjednoczonych. Klasyfikacja ta obejmuje część metodyczną, podział obiektów na sekcje, działy, grupy i klasy wraz z objaśnieniami oraz klucz powiązań KOB - PKOB. 

Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych została wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 roku (Dz. U. Nr 112, poz. 1316). W 2002 roku zostały wprowadzone zmiany do klasyfikacji rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 lutego (Dz. U. Nr 18, poz. 170). PKOB zastąpiła Klasyfikację Obiektów Budowlanych (KOB) wprowadzoną zarządzeniem Prezesa GUS z dnia 25 października 1989 roku PKOB w formie jaka jest obecnie, obowiązuje od dnia 1 stycznia 2000 roku. 

PKOB - po co została stworzona?

Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych jest stosowana przede wszystkim w statystyce oraz ewidencji. Pozwala zapewnić jednolitość kwalifikowania i grupowania informacji o obiektach budowlanych dla potrzeb różnych prac, na przykład: planistycznych, cenotwórczych i badawczych dotyczących zadań i efektów produkcji budowlano-montażowej. Ponadto PKOB przydaje się w celu sporządzania sprawozdań budowlanych, spisów budowli i mieszkań, statystyki cen obiektów budowlanych oraz rachunków narodowych oraz służy do klasyfikowania obiektów budowlanych. Może być także stosowana w trakcie zmiany zastosowania, renowacji, wyburzania, modernizacji obiektu budowlanego. 

PKOB ułatwia wymianę informacji między uczestnikami procesu inwestycyjnego na/i między różnymi poziomami organizacyjnymi, np. 

  • między inwestorem, biurem projektów, wykonawcą, 
  • między organami centralnymi a wykonawcami robót budowlanych, inwestorami i odwrotnie,

w zakresie: 

  • określania i analizy wielkości i struktury potrzeb, 
  • planowania i bilansowania zadań i środków, 
  • opracowywania, ustalania i stosowania wskaźników planistycznych oraz techniczno-ekonomicznych dla obiektów budowlanych tego samego rodzaju dla celów projektowania, wdrażania nowych technologii i rozwiązań projektowych itp., 
  • stosowania jednolitego grupowania i nazewnictwa obiektów budowlanych przy ustalaniu bazy normatywnej nakładów rzeczowych oraz w kalkulacji cen i kosztów na różnych etapach procesu inwestycyjnego.

Struktura klasyfikacji PKOB

Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych jest klasyfikacją czteropoziomową. Obejmuje ona: 

  • 2 sekcje, 
  • 6 działów, 
  • 20 grup, 
  • 46 klas. 

Zasady klasyfikowania obiektów budowlanych

W Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych obiekty budowlane grupowane są w dwóch sekcjach: "Budynki" i "Obiekty inżynierii lądowej i wodnej". W ramach tych sekcji obiekty rozróżniane są zgodnie z projektem technicznym wynikającym ze specjalnej funkcji konstrukcji (np. budynki handlowe, konstrukcje drogowe, budowle wodne, kanalizacje). 

Dla budynków, pierwszym kryterium klasyfikacyjnym jest charakter budynku - mieszkalny lub niemieszkalny. O zaliczeniu obiektu do obiektów inżynierii lądowej i wodnej decyduje przeznaczenie oraz związana z tym konstrukcja. 

Za jednostkę klasyfikacyjną przyjmuje się zwykle pojedynczy obiekt budowlany (np. budynek, drogę, linie przesyłowe itp.). W niektórych przypadkach jednostkę klasyfikacyjną stanowi nieruchomość rozpatrywana jako kompleks obiektów budowlanych. 

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dotosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z tej strony bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

rozumiem