Co to jest prospekt informacyjny dewelopera?

Prospekt jest integralną częścią umowy deweloperskiej. Zawiera wszelkie ważne dane dotyczące dewelopera oraz samej inwestycji. To bardzo ważny dokument, którego zadaniem jest ochrona interesów nabywcy nieruchomości, dlatego warto przyjrzeć mu się uważniej.

Czym jest prospekt informacyjny? 

Prospekt informacyjny dewelopera jest dokumentem, który zawiera najważniejsze informacje na temat aktualnie realizowanej inwestycji przez dewelopera. Prospekt posiada załączniki w postaci wzoru umowy - w przypadku sprzedaży domu oraz wzoru umowy wraz z rzutem kondygnacji z zaznaczonym mieszkaniem - w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego. Prospekt i załączniki do niego są integralną częścią umowy deweloperskiej, dlatego oba te dokumenty, muszą być ze sobą zgodne. 
Prospekt informacyjny został wprowadzony po to, by chronić prawa i interesy konsumenta.

Obowiązek przygotowania i dostarczenia odpowiednio sporządzonego prospektu jest nałożony na dewelopera prawnie - wynika z art. 17 u.o.p.n. (ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, tzw. ustawa deweloperska). Zgodnie z art. 2 tej ustawy, jeżeli deweloper podał w prospekcie nieprawdziwe informacje lub zataił prawdziwe, to popełnił przestępstwo zagrożone karą grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności. Natomiast nabywca, na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 4 u.o.p.n. ma prawo w takim przypadku odstąpić od umowy. 

Deweloper powinien bezpłatnie dostarczyć prospekt informacyjny i załączniki na trwałym nośniku informacji, np. w formie papierowej, na płycie CD lub na pendrive. Każde zmiany dokonane w prospekcie muszą być udokumentowane - deweloper w takiej sytuacji ma obowiązek dostarczyć aneks do prospektu lub stworzyć nowy dokument. 

Prospekt informacyjny składa się z dwóch części: ogólnej i indywidualnej. 

Część ogólna prospektu informacyjnego

Część pierwsza, czyli część ogólna prospektu informacyjnego, zawiera dane dotyczące samego dewelopera oraz całej jego inwestycji deweloperskiej. Znajdziemy tam główne dane identyfikacyjne i kontaktowe dewelopera, informacje o jego sytuacji prawnej i finansowej oraz opis i dokumentację jego doświadczenia w branży. 

Poza tymi danymi, część ogólna musi zawierać zapisy dotyczące inwestycji deweloperskiej i nieruchomości, a także warunków odstąpienia od umowy. Znaleźć się tam powinny:

 • planowane terminy rozpoczęcia i zakończenia budowy,
 • informacje dotyczące pozwolenia na budowę, 
 • harmonogram budowy,
 • informacje o gruncie i budynku, szczególnie te dotyczące obciążeń hipotecznych nieruchomości z księgi wieczystej,
 • dokładny opis całego przedsięwzięcia budowlanego, w tym liczba budynków i ich rozmieszczenie, 
 • sposoby i warunki odstąpienia od umowy, 
 • informacje zawarte w publicznie dostępnych dokumentach dotyczących przewidzianych inwestycji w promieniu 1 km od planowanej nieruchomości, 
 • informacje dotyczące środków, które mają zabezpieczyć interesy i pieniądze klienta - rachunki powiernicze, gwarancje bankowe, 
 • termin przeniesienia praw własności nieruchomości, 
 • zasady ewentualnej waloryzacji cen przez dewelopera, 
 • sposób pomiaru powierzchni mieszkania lub domu. 

Część indywidualna prospektu informacyjnego dewelopera

Część indywidualna odnosi się już do konkretnej nieruchomości. Zawiera informacje takie jak: 

 • cena za 1m2 powierzchni domu lub lokalu mieszkalnego, 
 • liczba kondygnacji, 
 • liczba miejsc garażowych, 
 • standard prac wykończeniowych części wspólnej budynku i terenu wokół, 
 • standard prac wykończeniowych mieszkania, 
 • usytuowanie mieszkania w budynku, 
 • rozmieszczenie pomieszczeń w domu lub w lokalu mieszkalnym, 
 • liczba mieszkań w budynku, 
 • określenie powierzchni domu lub mieszkania, 
 • dostępność mediów w budynku.

Na co szczególnie zwracać uwagę?

Jak widać, prospekt informacyjny jest niezwykle ważnym dokumentem mogącym ochronić interesy nabywcy lokalu przed ewentualnymi oszustwami ze strony dewelopera. Z tego też względu należy uważanie zapoznać się z jego treścią oraz z załącznikami. Konieczne jest skontrolowanie czy wszystkie dane dotyczące nieruchomości zgadzają się z naszymi oczekiwaniami i początkowymi ustaleniami. Dużą uwagę trzeba również zwrócić na to czy prospekt jest podpisany przez dewelopera lub osobę uprawnioną do bycia jego reprezentantem, a także czy obecne są nim wszelkie odpowiednie daty oraz pieczęć firmowa dewelopera. 

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dotosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z tej strony bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

rozumiem