Krajowy Zasób Nieruchomości - wszystko w temacie

Krajowy Zasób Nieruchomości jest osobą prawną, która powstała na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku o Krajowym Zasobie Nieruchomości, nowelizowanej Ustawą z dnia 13 czerwca 2019 roku o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości. 

Krajowy Zasób Nieruchomości (KZN)

Krajowy Zasób Nieruchomości, w skrócie KZN, działa na podstawie ustawy i statutu. Jego siedzibą jest Warszawa. Instytucja powstała w celu realizacji obowiązku prowadzenia przez władze publiczne polityki sprzyjającej zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. Krajowy Zasób Nieruchomości zajmuje się m.in.:

 • gospodarowaniem przejętymi przez siebie nieruchomościami,
 • ułatwianiem powstawania lokali socjalnych i
 • udzielaniem wsparcia zwiększającego dostępność mieszkań dla gospodarstw domowych.

KZN może prowadzić działania popularyzujące innowacyjne rozwiązania w zakresie mieszkalnictwa, gospodarki nieruchomościami, budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz rewitalizacji. 

Aby Krajowy Zasób Nieruchomości mógł realizować te zadania, prezes KZN posiada uprawnienia do nabywania nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa, natomiast sam Krajowy Zasób Nieruchomości ma kompetencje do tworzenia spółek celowych wraz z samorządami lub ich związkami. 

Podmioty, które w obecnym stanie prawnym gospodarują nieruchomościami Skarbu Państwa w imieniu Skarbu Państwa, mogą przekazywać je do Krajowego Zasobu Nieruchomości. Podmioty te, to na przykład starości lub prezydenci miast na prawach powiatu, Agencja Nieruchomości Rolnych czy Agencja Mienia Wojskowego. Podmioty te mają w swoim posiadaniu wiele nieruchomości, które nierzadko znajdują się w atrakcyjnych lokalizacjach. 

Zadania Krajowego Zasobu Nieruchomości

Zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2017 roku o Krajowym Zasobie Nieruchomości do zadań KZN należy:

 • gospodarowanie nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu na zasadach określonych w ustawie, 
 • tworzenie warunków do zwiększania dostępności mieszkań w szczególności przez wykorzystywanie nieruchomości wchodzących w skład Zasobu do realizacji inwestycji mieszkaniowych, 
 • podejmowanie działań w celu realizacji inwestycji mieszkaniowych, w tym mieszkań na wynajem
 • tworzenie warunków ułatwiających powstawanie mieszkań wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, 
 • tworzenie warunków poprawiających funkcjonowanie budownictwa czynszowego, w tym społecznego budownictwa czynszowego rozumianego jako budownictwo mieszkaniowe, w przypadku którego spełniane są łącznie następujące warunki:
  - dostęp do lokali mieszkalnych odbywa się na zasadach nierynkowych na podstawie kryteriów określonych przez organy władzy publicznej,
  - na etapie budowy, przebudowy lub użytkowania budynków podmioty realizujące inwestycje korzystają ze wsparcia środkami KZN lub publicznymi,
  - jest realizowane przez podmioty, których głównym celem działania nie jest osiągnięcie zysku, 
 • finansowanie lub współfinansowanie, na nieruchomościach wchodzących w skład Zasobu, realizacji uzbrojenia technicznego terenu lub podejmowanie innych działań ułatwiających taką realizację, 
 • przygotowanie nieruchomości wchodzących w skład Zasobu, w szczególności podejmowanie działań podnoszących walory gospodarcze tych nieruchomości, w tym działań, których wynikiem będzie przygotowanie nieruchomości do zabudowy przez podział nieruchomości lub scalenie i podział nieruchomości adekwatny do jej przyszłej funkcji lub zrealizowanie uzbrojenia technicznego, 
 • podejmowanie działań w celu zapewnienia, że nieruchomości przeznaczone przez KZN pod budownictwo mieszkaniowe mogą być zabudowane budynkami mieszkalnymi, a następnie użytkowane w sposób prawidłowy i niezagrażający bezpieczeństwu oraz zdrowiu mieszkańców, 
 • wykonywanie praw z udziałów lub akcji należących do Skarbu Państwa. 

Do zadań Krajowego Zasobu Nieruchomości należy także realizacja uzbrojenia technicznego lub innych działań ułatwiających realizację inwestycji mieszkaniowej podejmowana jest przez KZN po analizie kosztów i czasu ich realizacji, a także sposobu oraz źródeł ich finansowania. 

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dotosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z tej strony bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

rozumiem