Najemca a wynajmujący - kto jest kim?

Definicje wynajmującego i najemcy często są ze sobą mylone. W rzeczywistości to dwie bardzo różne od siebie osoby, mające inne prawo i obowiązki.  Zobaczmy, jakie ma każdy z nich.

Najemca - definicja

Na początek skupmy się na osobie najemcy. To, kim jest najemca w świetle prawa dobrze wyjaśnia Ustawa o ochronie praw lokatorów – w Art. 2.1., której fragment brzmi:

"Art. 2. 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 
1) lokatorze - należy przez to rozumieć najemcę lokalu lub osobę używającą lokal na podstawie innego tytułu prawnego niż prawo własności."

Osoba najemcy jest również wspomniana w Kodeksie cywilnym w kontekście umowy najmu w Art. 659. §1:

"Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz"

Po zapoznaniu się z powyższymi przepisami nie ma już wątpliwości kim jest najemca. To osoba, która jest lokatorem danego mieszkania, lokalu lub domu i najmuje go w zamian za korzyść materialną (czynsz), którą odprowadza na rzecz wynajmującego. Najemca może mieszkać w mieszkaniu lub domu na czas oznaczony lub nieoznaczony. Nie ma on jednak praw własnościowych do wynajmowanego lokalu.

Wynajmujący - definicja

Skoro wiadomo już kim jest najemca, to czas przybliżyć osobę wynajmującego. Jego postać jest wspomniana w przytoczonym już fragmencie Kodeksu cywilnego w Art. 659. §1. Znajdziemy go również w Ustawie o ochronie praw lokatorów - w Art. 2.1., której fragment brzmi:

"Art. 2. 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 
2) właścicielu - należy przez to rozumieć wynajmującego lub inną osobę, z którą wiąże lokatora stosunek prawny uprawniający go do używania lokalu."

Zgodnie z powyższym, wynajmujący to właściciel mieszkania, lokalu lub domu, który wynajmuje nieruchomość najemcy za określoną korzyść materialną zgodnie z przepisami zawartymi w przyrządzonej umowie pisemnej pomiędzy najemcą a wynajmującym. Wynajmujący ma pełne prawa własnościowe do wynajmowanego przez siebie lokalu.

Prawa i obowiązki najemcy

Prawa i obowiązki najemcy spisane są w Ustawie o ochronie praw lokatorów. Wynika z niej iż:

 • Najemca ma prawo do godnego zamieszkania. Oznacza to, że wynajmowany lokal nie może zagrać zdrowiu ani życiu najemcy. Najemca ma prawo domagać się od wynajmującego dokonania niezbędnych remontów oraz napraw.
 • Najemca nie może zostać wyrzucony z mieszkania z dnia na dzień, jeśli w umowie jest określony okres wypowiedzenia.
 • W przypadku, gdy lokal miał ukryte wady lub wady te pojawiły się w czasie użytkowania lokalu i nie wynikają one z winy najemcy to ma on prawo do obniżenia czynszu lub całkowitego wypowiedzenia umowy.
 • Najemca ma prawo do zarządzania mieszkaniem. Może podpisywać umowy (np. na Internet) lub dokonywać zakupów sprzętu czy wyposażenia, które po okresie wynajmu ma prawo zabrać ze sobą.
 • Najemca ma prawo do dokonywania zmian w mieszkaniu, ale nie może on całkowicie zmieniać wnętrza nieruchomości bez uzgodnienia z wynajmującym.
 • Najemca ma prawo do informacji, o tym, że właściciel chce odwiedzić lokal. Właściciel nie może wchodzić do lokalu bez wcześniejszego uzgodnienia tego z najemcą. Wynajmujący może wejść do mieszkania bez zgody najemcy tylko wtedy, gdy najemca utrudnia mu spotkanie i oględziny. Ponadto, najemca musi być obecny podczas wizyty w mieszkaniu.

Oczywiście najemca ma również obowiązki. Zobowiązuje się on m.in. do przestrzegania wszystkich zapisów zawartych w umowie najmu. Ma również obowiązek co do utrzymywania lokalu w dobrym stanie. Mówi o tym Art. 6b. ustawy o ochronie praw lokatorów:

"Najemca jest obowiązany utrzymywać lokal oraz pomieszczenia, do używania których jest uprawniony, we właściwym stanie technicznym i higieniczno-sanitarnym określonym odrębnymi przepisami oraz przestrzegać porządku domowego."

Prawa i obowiązki wynajmującego

Prawa i obowiązki wynajmującego również spisane są w Ustawie o ochronie praw lokatorów. Wynika z nich iż:

 • Wynajmujący ma prawo do ustanowienia kaucji za mieszkanie. To forma zabezpieczenia wynajmującego przed ewentualnymi zniszczeniami, których może, w trakcie trwania umowy najmu, dokonać najemca. Wysokość kaucji ustala wynajmujący, jednak nie może ona przekroczyć wartości dwunastu stawek czynszu za nieruchomość.
 • Wynajmujący ma prawo do podniesienia czynszu w każdym momencie wynajmowania mieszkania. Musi jednak poinformować o tym najemców odpowiednio wcześniej i uwzględnić, że najemca ma w takiej sytuacji prawo do rozwiązania umowy. 
 • Wynajmujący ma prawo domagać się od najmującego przestrzegania zasad współżycia społecznego obowiązujących w danej wspólnocie mieszkaniowej.
 • Jeżeli najemca dokonał całkowitej zmiany wnętrza nieruchomości bez wiedzy wynajmującego to wynajmujący ma prawo do żądania powrotu do stanu pierwotnego bez płacenia kosztów pracy i materiałów.
 • Wynajmujący ma prawo egzekwować czynsz na kilka sposobów - słownie, pismami prawniczymi, blokować kaucję lub wnieść sprawę do sądu, ale nie ma prawa do eksmisji najemcy. Takie prawo ma tylko sąd. 

Wynajmujący, tak jak najemca, musi przestrzegać zawartej umowy.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dotosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z tej strony bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

rozumiem