Opłata adiacencka - co to jest, kogo obowiązuje i w jakiej wysokości?

Opłata adiacencka to opłata lokalna ponoszona przez właściciela nieruchomości lub użytkownika wieczystego nieruchomości, wynikająca ze wzrostu wartości nieruchomości. Jest regulowana ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Zgodnie z ustawą, wyżej wymienione osoby zobowiązane są uiścić opłatę za wzrost wartości nieruchomości wskutek:

  • podziału nieruchomości,
  • scalenia i podziału nieruchomości,
  • budowy urządzeń infrastruktury technicznej (budowa dróg, wybudowanie przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych) z udziałem środków pochodzących ze Skarbu Państwa, JST (jednostek samorządu terytorialnego), budżetu Unii Europejskiej lub ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

Wysokość opłaty adiacenckiej

Opłatę adiacencką ustala wójt, burzmistrz lub prezydent miasta w drodze decyzji, natomiast jej wysokość ustala rada gminy w drodze uchwały. 

Odpowiednio zgodnie z art. 98a, 107 i 146 ustawy o gospodarce nieruchomościami, stawka procentowa opłaty adiacenckiej nie może przekroczyć:

  • 30% dla wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego jej podziałem,
  • 50% dla wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego jej scaleniem i podziałem,
  • 50% dla wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej.

Jak uniknąć opłaty adiacenckiej?

Opłata adiacencka to uprawnienie gminy, a nie jej obowiązek i jeżeli gmina nie zrealizuje go w określonym ustawowo terminie, później nie będzie mogła tego uczynić. W związku z tym warto sprawdzić, czy obowiązek zapłaty opłaty adiacenckiej nie przedawnił się.

Opłata adiacencka a opłata planistyczna

Opłata adiacencka jest często mylona z opłatą planistyczną (rentą planistyczną), regulowaną ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Opłata planistyczna jest związana ze zmianą przeznaczenia nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dotosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z tej strony bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

rozumiem