Tymczasowy obiekt budowlany - co to jest?

Aby postawić obiekt budowlany należy uzyskać odpowiednie pozwolenia. A jak jest w przypadku tymczasowego obiektu budowlanego? Zobaczmy, na co zwrócić uwagę i o jakich aspektach prawnych należy pamiętać decydując się na wzniesienie takiej konstrukcji.

Definicja tymczasowego obiektu budowlanego

Definicja tymczasowego obiektu budowlanego została sformułowana w art. 3 pkt. 5 Prawa budowlanego:

"Tymczasowy obiekt budowlanym to obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przykrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe oraz przenośne wolnostojące maszty antenowe."

Rodzaje tymczasowych obiektów budowlanych

Zgodnie z definicją zawartą w przepisach prawnych, można wyróżnić dwa rodzaje tymczasowego obiektu budowlanego:

  1. To obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub do rozbiórki. W tym przypadku "tymczasowość" dotyczy m.in. trwałości materiałów użytych do stworzenia obiektu.
  2. To obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem. Definicja "trwałego związania z gruntem" sprowadza się do posadowienia obiektu na tyle trwale, by zapewnić mu stabilność i możliwość przeciwdziałania czynnikom zewnętrznym, mogącym go zniszczyć lub spowodować przesunięcie czy przemieszczenie na inne miejsce. 

Pozwolenie czy zgłoszenie na budowę tymczasowego obiektu budowlanego?

Obiekt, o którym mowa podlega prawu budowlanemu, a jego wzniesienie w zależności od kilku zmiennych będzie wymagało dopełnienia pewnych kwestii formalnych. Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 12 ustawy Prawo Budowlane, tymczasowe obiekty budowlane wymagają jedynie zgłoszenia we właściwym organie administracji architektoniczno-budowlanej, w starostwie lub w urzędzie miasta na prawach powiatu. Nie wymagają one pozwolenia na budowę. Aby tak jednak było, tego typu konstrukcje muszą mieć możliwość przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a termin czasowego użytkowania tymczasowego obiektu budowlanego musi wynosić maksymalnie do 180 dni. Wymaganymi dokumentami w procesie zgłoszenia są wniosek o zgłoszeniu budowy tymczasowych obiektów budowlanych wraz z wymaganymi załącznikami. 

Jeśli chodzi o opłaty, to zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 j.t.), zaświadczenie o braku sprzeciwu w sprawie przystąpienia do budowy obiektu tymczasowego będzie nas kosztowało 17 zł, a złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia - od każdego stosunku pełnomocnictwa również 17 zł. 

Budynki tymczasowe wymagające pozwolenia na budowę

Uzyskanie pozwolenia na budowę obiektu tymczasowego jest konieczne, gdy obiekt jest stale związany z gruntem oraz gdy wykorzystuje się go dłużej niż 180 dni. Po upływie 180 dni powinno się złożyć wniosek o pozwolenie na budowę. W takim wypadku nie zmusza się do usunięcia obiektu z działki. Nie ma możliwości przedłużenia tego terminu w inny sposób, a niezastosowanie się do tego przepisu jest traktowane jako samowola budowlana i sprawa kierowana jest wtedy do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. 

Terminy

Jeżeli w ciągu 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia robót odpowiedni organ nie wniósł sprzeciwu to można przystąpić do budowy tymczasowego obiektu budowlanego. Warto jednak pamiętać, że trzeba to zrobić nie później niż 2 lata od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia. Po tym okresie bowiem zgłoszenie traci ważność i należy złożyć do urzędu nowy wniosek. 

W wyniku nowelizacji prawa budowlanego, ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. z 2016 r. poz. 2255), został wydłużony termin czasowego użytkowania tymczasowego obiektu budowlanego do 180 dni (ze 120 dni) oraz została wprowadzona prawna możliwość dalszego użytkowania obiektu, na podstawie pozwolenia na budowę (art. 37a p.b.). 

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dotosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z tej strony bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

rozumiem